Publication

Natuurbescherming en dierenbescherming, samen of apart ? Symposium dierenbescherming en natuurbescherming : filosofieën, gemeenschappelijke belangen en samenwerking

Authors: Bergmans, Wim, Bánki, Olaf S., Hazekamp, Anja,