Nieuw partnerschap helpt landen met biodiversiteit

Eenentwintig internationale organisaties verenigen zich om het verlies van dier- en plantensoorten tegen te gaan. Hiermee hopen zij de wereldwijde biodiversiteitsdoelstelling voor 2020 dichterbij te brengen.

Cheetahs in Masai Mara National Reserve, Kenya

Deze doelstelling, de zogenoemde Target 12, is erop gericht verdere uitsterving van bedreigde soorten te voorkomen en hun kansen op overleving te verbeteren. De doelstelling werd in 2010 aangenomen onder de Convention on Biological Diversity (CBD).

De nieuwe alliantie, getiteld Friends of Target 12, wil landen ondersteunen bij het behalen van de doelstelling door het aanbieden van praktisch advies en het samenbrengen van kennis en ervaring. Onder de partners zijn natuurorganisaties als International Union for Conservation of Nature (IUCN) en World Wide Fund for Nature (WWF), kennisinstituten, overheidsinstanties en internationale conventies zoals het CITES-verdrag over de internationale handel in bedreigde soorten.

Van de 65.518 soorten die zijn opgenomen in de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten zijn er 1.173 uitgestorven of vermoedelijk uitgestorven. Maar liefst 20.219 worden met uitsterven bedreigd.

Work area: 
Business
Business
Climate Change
Ecosystems
Global Policy
Marine
Members
Protected Areas
Species
CBD
IPBES
Location: 
Asia
South America
Mesoamerica
North America
Europe
Mediterranean
East and Southern Africa
West and Central Africa
West Asia
Oceania
Go to top