Press release | 18 nov, 2013

Nederlandse mannen en vrouwen hebben gelijke stem over de natuur

Tijdens de klimaatconferentie in Warschau heeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) de nieuwe Environment en Gender Index gepresenteerd. Deze index laat zien hoe 72 landen scoren op het terrein van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de besluitvorming op milieugebied. Nederland presteert opvallend goed met een tweede plek op de ranglijst.

content hero image

Photo: Daniel Shaw / IUCN

De 72 landen maakten in de afgelopen twee decennia internationale afspraken over het bereiken van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Dankzij de kwantitatieve data in de index kan gemonitord worden in hoeverre deze afspraken op nationaal niveau worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door te kijken hoe goed vrouwen vertegenwoordigd zijn in beleidsfuncties.

Nederland, IJsland en Noorwegen presteren het best. DR Congo, Jemen en Mauritanië staan onderaan de lijst. In de meerderheid van deze landen zijn internationale afspraken nog niet geïmplementeerd in nationale actieplannen.

De lijst laat grote verschillen tussen landen zien. Zo scoren verschillende landen hoog op specifieke categorieën terwijl ze in de totale index niet aan de top staan. De Filippijnen bijvoorbeeld scoren het hoogst in de Aziatische regio op vrouwelijke volksvertegenwoordigers, managers en hoge ambtenaren en op gelijke rechten en participatie.

Libanon heeft het hoogste percentage vrouwen van alle delegaties naar de VN-klimaatonderhandelingen. Liberia ten slotte staat in de top tien als het gaat om toegang tot credit, land en bezit. Op andere gebieden doen deze landen het echter minder goed.

De waarde van de index ligt vooral in het aangeven van verschuivingen en verbeteringen die landen weten te behalen in specifieke categorieën.

Een positieve ontwikkeling is dat uit de IUCN Environment en Gender Index blijkt dat het aantal vrouwen dat deelneemt aan internationale onderhandelingen over milieukwesties hoger is dan ooit: het wereldwijde gemiddelde ligt op 36 procent.