Press release | 27 apr, 2013

Internationale miljardenhandel in baarsachtigen vormt gevaar voor voedselzekerheid

De wereldwijde handel in tandbaarzen loopt uit de hand, waarschuwen onderzoekers van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Door overbevissing wordt naar schatting 12 procent van deze vissoorten met uitsterven bedreigd. Als deze populaire consumptievis nog verder in aantal achteruitgaat, komt de voedselzekerheid van honderdduizenden mensen onder druk te staan," zegt Yvonne Sadovy van IUCN.

Verschillende soorten tandbaarzen zijn vooral geliefd in Azië, waar ze worden verkocht aan luxe restaurants voor bedragen tot 200 dollar per kilo. "De internationale vraag naar deze vis is in de afgelopen jaren explosief gegroeid", zegt Yvonne Sadovy, auteur van het onderzoeksrapport. "In 2009 werden wereldwijd maar liefst 90 miljoen tandbaarzen gevangen."

Door deze grootschalige vangst komen de vispopulaties in gevaar. In de Atlantische Oceaan is de Nassaubaars al zo goed als verdwenen. In Zuidoost-Azië wordt een andere soort, de Plectropomus areolatus, door overbevissing bedreigd. Ook dichter bij huis, in de Middellandse Zee, gaat het slecht met de bruine tandbaars die onder andere in Frankrijk en Spanje graag wordt gegeten. Met het instellen van beschermde gebieden en een verbod op speervissen hopen natuurbeschermers dat de populatie zich zal herstellen.

In het rapport roept IUCN op tot beter toezicht op de vangst en de handel van soorten tandbaarzen. Sadovy: "Voor mensen in ontwikkelingslanden als Indonesië en de Filippijnen zijn baarzen een belangrijke voedselbron. De lokale voedselzekerheid moet dan ook voorrang krijgen boven de export."

Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Fish and Fisheries, is gebaseerd op onderzoeksgegevens verzameld over een periode van 20 jaar.