All news

You can filter this list by language, year, region and work area using the options on the left. 
You can also search by keyword and, if needed, add filters to limit search results.

 

  • Quản lý khu bảo tồn: Việt Nam và Ấn Độ
    18.09.2012

    Một báo cáo đánh giá độc lập về các hoạt động hỗ trợ quốc tế trong 10 năm qua tại Vườn Quốc Gia (VQG) Cát Tiên đã được công bố vào năm 2011 cho biết: mặc dù có nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính quốc tế nhưng không thể xây dựng được một cơ chế quản...
Last updated - Fri, 11 Oct 2019

Keep up with the latest in conservation, subscribe to one of our IUCN newsletters

Go to top