All news

You can filter this list by language, year, region and work area using the options on the left. 
You can also search by keyword and, if needed, add filters to limit search results.

 

  • Nuôi tôm: vấn đề hay giải pháp?
    22.09.2015

    Tại tỉnh Trà Vinh nằm ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam, các phương pháp nuôi trồng đa canh đang giúp khôi phục rừng ngập mặn. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là một trong những khu vực có năng suất cao nhất châu Á. Nằm ở cực tây nam của đất...
  • Một mô hình nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long
    22.09.2015

    Ông Bùi Thành Công bắt đầu nuôi tôm sau khi nghỉ hưu. Điều này không phải quá xa lạ. Trong thập kỷ qua, nhiều người tỉnh Trà Vinh đã bắt đầu nuôi tôm - một nguồn thu nhập mới cho Việt Nam. Ông Công sở hữu khoảng 9 ha đất. Cũng giống như láng giềng của mình,...
Last updated - Wed, 21 Aug 2019

Keep up with the latest in conservation, subscribe to one of our IUCN newsletters

Go to top