Màu xanh cho khu vực tư nhân: IUCN đề cao những phương thức thực hành môi trường tốt nhất

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một giải thưởng đã được thành lập trong khuôn khổ Các Giải thưởng hàng năm cho Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) trong năm nay.

CSR environmental prize

Mục đích của giải thưởng là tăng nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái đối với phát triển bền vững.

Giải thưởng môi trường CSR hướng tới các ngành da giầy và may mặc và được tổ chức với sự phối hợp của Văn phòng Chương trình Nghị sự 21 Việt nam và Ban Phát triển Bền vững của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Giải thưởng uy tín này nhằm i) Khuyến khích những phương thức thực hành tốt nhất của CSR như điều kiện làm việc, phúc lợi y tế, cũng như bảo vệ môi trường, và ii) thiết lập các mạng lưới doanh nghiệp có những đóng góp cho việc lồng ghép các hoạt động phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh của mình.

Lễ trao các giải thưởng CSR sẽ được tổ chức vào tháng 12/2007 tại Hà Nội với sự hỗ trợ của IUCN.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ông Vũ Minh Đức theo địa chỉ email [email protected].
 

Location: 
Viet Nam
Go to top