Đào tạo về ngoại giao nước: chủ đề không hề khô cứng

Chỉ có hai ngày để học về luật nước quốc tế có vẻ như không bình thường và là một hình phạt đối với những người tham gia. Tuy nhiên, khóa đào tạo về ngoại giao nước mà IUCN và Học viện Ngoại giao (DAV) tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18 và 19 tháng 9 đã lại mang lại những sự hào hứng bất ngờ.

A participant discussing the results of group discussion with Dr. Alejandro Iza - the trainer of the training

Khóa đào tạo tập trung vào các khía cạnh pháp lý và thể chế đối với tài nguyên nước xuyên biên giới và xem xét các cơ hội cho việc áp dụng luật nước quốc tế, cụ thể là, Công ước về Luật Sử dụng các Nguồn nước Quốc tế cho các mục đích phi Giao thông Thủy (UNWC).

Việt Nam đã phê chuẩn Công ước vào tháng 5 năm nay và là quốc gia thứ 35 phê chuẩn Công ước. Điều này giúp UNWC bắt đầu có hiệu lực và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á phê chuẩn Công ước này (hầu hết các quốc gia còn lại đều thuộc châu Âu và châu Phi).

UNWC rất quan trọng bởi một số lý do sau. Nó luật hóa ba nguyên tắc cơ bản: sử dụng công bằng và hợp lý, bổn phận tránh gây hại nghiêm trọng, và bảo tồn các hệ sinh thái. Công ước cũng bao gồm một cơ chế giải quyết tranh chấp, trong đó đưa ra một lộ trình cho các bên tham gia giải quyết các mâu thuẫn tiềm năng có thể xuất hiện trong việc diễn giải hoặc thực hiện công ước.

Các đại biểu tham gia được học hỏi cách thức sử dụng các nguyên tắc của luật nước quốc tế và ngoại giao nước trong mối quan hệ với các quốc gia láng giềng của Việt Nam và làm thế nào để UNWC có thể là công cụ bổ sung hữu hiệu cho các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ví dụ như Thỏa thuận Mê Kông 1995.

Khóa đào tạo được tổ chức thành ba nhóm nội dung chính: các bài trình bày về kỹ thuật, thảo luận nhóm, và các bài tập thực tế dựa trên các kịch bản về mâu thuẫn tại các lưu vực sông quốc tế, thông qua đó, các đại biểu được thực hành các kỹ năng đàm phán thu được từ các kiến thức mà các bài trình bày về kỹ thuật đã cung cấp.

Giảng viên trong khóa đào tạo về ngoại giao nước là TS Alejandro Iza và TS Juan Carlos Sanchez từ Trung tâm Luật Môi trường của IUCN tại Bonn, CHLB Đức. Các học viên gồm 30 cán bộ từ các cơ quan của DAV và Bộ Ngoại giao. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án Xây dựng Đối thoại và Quản trị các dòng Sông (BRIDGE), một sáng kiến của IUCN được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Thụy Sĩ. Sáng kiến này tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị nước tại chín lưu vực sông xuyên biên giới tại ba khu vực trên toàn cầu. Thông tin thêm về BRIDGE được đăng tải trên trang web: https://www.iucn.org/about/work/programmes/water/wp_our_work/wp_our_work_bridge/.
 

Work area: 
Environmental Law
Environmental Governance
Location: 
Viet Nam
Viet Nam
Go to top