Thúc đẩy cơ chế pháp lý nhằm bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam

Chính phủ Việt Nam, với sự hỗ trợ từ phía IUCN và các tổ chức hợp tác khác, xây dựng Dự thảo luật đa dạng sinh học. Đây là hoạt động triển khai đầu tiên theo Quyết định chính phủ số 35/2003/QD-TTg giao nhiệm vụ thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE).

Group work during the discussion session to provide comments to the draft law at the workshop

Đầu tháng 11, IUCN Việt Nam đã hợp tác với MONRE tổ chức buổi hội thảo quốc tế trao đổi về Dự thảo luật đa dạng sinh học phiên bản 1-6, cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ Chương trình Luật Môi trường khu vực châu Á của IUCN.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia luật môi trường trong và ngoài nước đã góp ý cho dự thảo luật đa dạng sinh học cũng như các giải pháp kiến nghị. Các nhóm được phân chia làm việc và thảo luận sôi nổi với nhau. Qua đó, các chuyên gia cho ý kiến trong báo cáo công việc của từng nhóm và đề xuất những đề nghị sửa đổi cần thiết.

Tham gia hội thảo có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đại biểu Quốc hội Việt Nam, cán bộ từ các bộ ngành liên quan cũng như đại diện các trường đại học và tổ chức xã hội dân sự. Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ hoàn thiện Dự thảo luật đa dạng sinh học là một hoạt động trong khuôn khổ dự án Môi trường – Đói nghèo “Thực hiện hài hoà việc giảm nghèo gắn với các mục tiêu môi trường trong chính sách và kế hoạch phát triển bền vững” do UNDP tài trợ.

Quốc hội Việt Nam đang xem xét phê chuẩn Dự án luật đa dạng sinh học trên. Điều này sẽ tạo nên một khung pháp lý toàn diện cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên sinh học một cách hiệu quả. Chính vì vậy hoạt động này đã được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà tài trợ quốc tế, các đối tác và các nhà hoạt động môi trường.

Thông qua thảo luận trong buổi hội thảo, những người làm chính sách tại Việt Nam hiểu rõ hơn các yếu tố pháp luật có thể áp dụng để bảo vệ đa dạng sinh học dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia luật môi trường. Qua đó, các nhà làm chính sách đã thống nhất về một số vấn đề trong bản dự thảo, thể hiện tiến trình cam kết tiến tới ban hành bộ luật đa dạng sinh học. Kết thúc hội thảo, chính phủ Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết bảo vệ đa dạng sinh học và áp dụng những biện pháp pháp lý để đáp ứng mục tiêu đó.

Luật đa dạng sinh học ở Việt nam theo kế hoạch sẽ được hoàn thiện trong năm nay với hi vọng đáp ứng được những tiêu chuẩn luật pháp quốc tế để trở thành hình mẫu pháp lý cho các nước khác nhằm bảo vệ những nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng.

Location: 
Viet Nam
Go to top