Việt Nam có thể bị ảnh hưởng xấu nhất bởi thay đổi khí hậu

Theo các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm cấp cao về Thay đổi Khí hậu được tổ chức ngày 25/5 bởi IUCN thì Việt Nam sẽ là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thay đổi khí hậu. Chỉ với mức tăng mực nước biển 1 m, thì khoảng trên 6% tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam sẽ bị nhấn chìm dưới nước và khoảng trên 10 triệu người sẽ bị mất chỗ ở.huy@iucn.org.vn

"Climate Change and Sustainable Development in Viet Nam" Workshop 25 May 2008

Hội thảo “Thay đổi khí hậu và Phát triển bền vững ở Việt Nam” diễn ra ở Hà Nội với hơn 100 đại biểu quốc hội và một số cơ quan tài trợ đã trao đổi thông tin về sự thay đổi khí hậu và những tác động của nó đối với sự phát triển bền vững dài hạn của Việt Nam.

Các bài tham luận về tác động của sự thay đổi khí hậu đã chỉ ra một tương lai ảm đạm cho Việt Nam và những phương án ứng phó với những tác động tiềm tàng đã được thảo luận. Đặc biệt, cuộc thảo luận đã tập trung vào nội dung “Chương trình Mục tiêu Quốc gia Việt Nam về Thay đổi Khí hậu và Tăng mực nước biển” hiện đang được dự thảo. Chương trình mục tiêu Quốc gia này cần được hoàn chỉnh vào tháng 7 này và trình ra Quốc hội để thảo luận và thông qua.

Chắc chắn là những tác động của thay đổi khí hậu đã hiện diện và ngày một gia tăng ở Việt Nam, tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với tất cả các ngành và các khu vực trên cả nước, và rất cần nâng cao hơn nữa sự nhận thức về vấn đề này cho các cơ quan chính quyền tỉnh và các cộng đồng địa phương.

Đại biểu Quốc hội và các đại biểu khác đã gợi ý rằng IUCN cần tiếp tục phối hợp với Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các Bộ ngành khác để củng cố những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về thay đổi khí hậu, cũng như làm việc với cộng đồng quốc tế để phát triển một cách tiếp cận phù hợp và toàn diện để giải quyết mối đe dọa ngày một gia tăng này.

Hội thảo là một bước khởi đầu vững chắc cho sự hợp tác lâu dài giữa IUCN, các cơ quan nhà nước của Việt Nam và các đối tác quốc tế về thay đổi khí hậu. Một loạt các hội thảo nhằm nâng cao nhận thức hiện đang được chuẩn bị tổ chức.

Quốc hội Việt Nam chủ trì cuộc hội thảo này cùng với IUCN, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida).

Để tìm hiểu thêm về Chương trình Thay đổi Khí hậu của IUCN, xin liên hệ huy@iucn.org.vn
 

Location: 
Viet Nam
Go to top