Grupo de Comisión de la UICN

Grupo especialista en algas marinas de la CSE de la UICN

project default image

Resumen y descripción

Descripción:
El Grupo de Especialistas en Algas Marinas (SWSG) incluye unas 10.000 especies de macroalgas marinas de los reinos Plantae (macroalgas rojas y verdes) y Chromista (macroalgas pardas). Este grupo ...

El Grupo de Especialistas en Algas Marinas (SWSG) incluye unas 10.000 especies de macroalgas marinas de los reinos Plantae (macroalgas rojas y verdes) y Chromista (macroalgas pardas). Este grupo trabaja en la evaluación de la conservación, la planificación y las acciones de conservación, así como en aumentar el perfil público de las algas marinas. Nuestro trabajo inicial se centrará en las kelps laminarias, que son algunas de las especies formadoras de hábitat más destacadas de los arrecifes marinos templados y están sometidas a importantes presiones. El ámbito geográfico de este SWSG es mundial.

Liderazgo de grupo

Dr Nur ARAFEH DALMAU

Co-Chair
I am currently an Honorary Fellow at The University of Queensland and a postdoc at UCLA and Stanford. I am a marine community ecologist and marine spatial planner. My research focuses on…
I am currently an Honorary Fellow at The University of Queensland and a postdoc at UCLA and Stanford. I am a marine community ecologist and marine spatial planner. My research focuses on understanding the impacts of marine heatwaves on kelp forest ecosystems. I also research the role of marine protected areas and other effective area-based conservation measures for providing climate resilience and designing networks of climate-smart marine protected areas. I support conservation initiatives with NGOs, parks, and fishers, and teach decision tools such as Marxan. My heart remains in my beautiful Costa Brava, Spain (Catalonia), where I do my best to support conservation. I am a naive dreamer, and I know future generations will dive into healthy kelp forests and thriving marine ecosystems.

Dr Jacqueline POCKLINGTON

Co-Chair
Jacqui is a marine ecologist with a passion for seaweeds who’s work has taken her to Japan and the UK. Currently a Research Fellow…

Jacqui is a marine ecologist with a passion for seaweeds who’s work has taken her to Japan and the UK.

Currently a Research Fellow with Deakin University in her homeland of Victoria, Australia, she brings a combination of government, community and academic experience to the Seaweed Specialist Group.

Mr Loyiso DUNGA

Red List Authority Coordinator
ULoyiso yingcaphephe yebhayoloji yaselwandle eqeqeshelwe uku londoloza indal. Ngeehonours kunye nezifundo zakhe zesidanga sokuqala, wagqwesa kwi-hydrogeology. Intliziyo yakhe yabanjwa ngelixa…

ULoyiso yingcaphephe yebhayoloji yaselwandle eqeqeshelwe uku londoloza indal. Ngeehonours kunye nezifundo zakhe zesidanga sokuqala, wagqwesa kwi-hydrogeology. Intliziyo yakhe yabanjwa ngelixa wayefundela isidanga sakhe seMasters kwiDyunivesithi yaseKapa nokwenza imephu yamahlathi eendle aseMzantsi Afrika. Ukusukela ngoko, uye wanikela ubomi bakhe ekukhuthazeni i-ecosystem yehlathi le-kelp kwihlabathi jikelele. Ngoku usebenzela iParley for the Oceans njengomlawuli weenkqubo zaselwandle. Ngaphambili uLoyiso wayekhokele icandelo lokubek'esweni kokusingqongileyo kolwandle kunye nonxweme lwe-Kelp Blue, inkampani eselula nentsha yaseNamibia evula indlela entsha yokulima amahlathi amakhulu e-kelp kude nonxweme. EMzantsi Afrika, usebenze kwiZiko loMzantsi Afrika leSizwe leZityalo ezahlukeneyo zeNdalo (i-SANBI) phantsi koqeqesho lwesazi ngebhayoloji esaziwayo saselwandle uNjingalwazi Kerry Sink. Waqala njengomncedisi wophando e-SANBI kwaye waqhubela phambili waba yingcali yebhayoloji esakhulayo yaselwandle kunye nemodeli yenkqubo yendalo yaselwandle. Imephu yakhe yekelp ebanzi kwaye engaguqukiyo yaba sisixhobo sokuqala ukuqukwa kwamahlathi e-kelp kuvavanyo lwesizwe lwendalo eyohlukeneyo. Ukuthanda kwakhe isikali phakathi kolwazi lomthonyama nenzululwazi kumenza ahluke kwisihlwele. Udibanisa isayensi, ukubaliswa kwamabali, kunye ne-media advocacy ukwenza ityala ngokubaluleka kwamahlathi e-kelp yehlabathi kunye nezoyikiso ezijongene nazo. Isijikelezi-langa sethu sahlukene, kwaye kufuneka ngokunjalo izixhobo esizisebenzisayo ukubuyisela ulungelelwaniso kunye nokukhusela ikhaya lethu elinye. Imephu yakhe yekelp ebanzi kwaye engaguqukiyo yaba sisixhobo sokuqala ukuqukwa kwamahlathi e-kelp kuvavanyo lwesizwe lwendalo eyohlukeneyo. Ukuthanda kwakhe isikali phakathi kolwazi lomthonyama nenzululwazi kumenza ahluke kwisihlwele. Udibanisa isayensi, ukubaliswa kwamabali, kunye ne-media advocacy ukwenza ityala ngokubaluleka kwamahlathi e-kelp yehlabathi kunye nezoyikiso ezijongene nazo. Isijikelezi-langa sethu sahlukene, kwaye kufuneka ngokunjalo izixhobo esizisebenzisayo ukubuyisela ulungelelwaniso kunye nokukhusela ikhaya lethu elinye. Imephu yakhe yekelp ebanzi kwaye engaguqukiyo yaba sisixhobo sokuqala ukuqukwa kwamahlathi e-kelp kuvavanyo lwesizwe lwendalo eyohlukeneyo. Ukuthanda kwakhe isikali phakathi kolwazi lomthonyama nenzululwazi kumenza ahluke kwisihlwele. Udibanisa isayensi, ukubaliswa kwamabali, kunye ne-media advocacy ukwenza ityala ngokubaluleka kwamahlathi e-kelp yehlabathi kunye nezoyikiso ezijongene nazo. Isijikelezi-langa sethu sahlukene, kwaye kufuneka ngokunjalo izixhobo esizisebenzisayo ukubuyisela ulungelelwaniso kunye nokukhusela ikhaya lethu elinye.

, full_html

Un vistazo

Nombre oficial:
Grupo especialista en algas marinas de la CSE de la UICN