Các cán bộ quản lý của các khu bảo tồn biển tập huấn về du lịch bền vững

Các khu Bảo tồn biển (MPAs), nơi dành riêng cho việc bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và có liên quan đến yếu tố văn hóa thường là những vùng có vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Các khu vực này có thể sở hữu những nét đặc trưng địa lý, sinh học hoặc vật lý độc đáo, đa dạng sinh học cao, và có thể được phát triển bởi những vùng giàu văn hóa. MPAs hấp dẫn bởi tất cả các lý do đó nên ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, MPAS phải hết sức thận trọng trong việc quy hoạch tổng hợp và có tính đề phòng cho các hoạt động về du lịch bền vững thành các chiến lược quản lý nhằm tiếp tục bảo vệ và quản lý các hệ thống vùng biển hiệu quả ở mỗi khu. Một ngành du lịch bền vững được xây dựng tốt có thể mang lại các nguồn thu cho cộng đồng và tăng cường bảo tồn cho chính các nguồn tài nguyên mà MPAs đang cố gắng bảo vệ.

Để đảm bảo rằng các hoạt động du lịch trong khu vực biển Đông có những ảnh hưởng tích cực đến MPAs, Dự án Thí điểm Tập huấn Xây dựng Năng lực Quản lý MPA đã tổ chức một khóa tập huấn về du lịch bền vững. Tại một khóa tập huấn 6 ngày, từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 12 năm 2006, các đại diện của Cục Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) cùng các chuyên gia quốc tế về du lịch bền vững đã tham gia hướng dẫn cho 36 nhà quản lý và các nhân viên MPA đại diện cho miền Nam Trung quốc, Việt Nam và Campuchia. Phía Việt nam có các đại diện đến từ Vườn Quốc gia Bái Tử Long, Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Cát Bà, khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Khu bảo tồn biển Cồn Chim, khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang và Vườn Quốc gia Côn đảo.

Khóa tập huấn tương tác này được tổ chức theo dạng mô-đun tập trung vào 6 chủ điểm: các khái niệm du lịch bền vững, đánh giá tác động của du lịch bền vững, quản lý các tác động của du khách, ngành công nghiệp du lịch, quy hoạch vùng và phân vùng, và đào tạo và phổ cập/khuyến ngư. Đề cương tập huấn (gồm 500 trang) cũng đã được xây dựng bằng tiếng Việt. Một trong những kết quả quan trọng đạt được là trước khi kết thúc khóa tập huấn tất cả các nhà quản lý và nhân viên MPA tham gia đã xây dựng được những kế hoạch du lịch bền vững cụ thể cho từng vùng MPA mà họ đại diện.

Khóa tập huấn nhận được sự ủng hộ của NOAA, Bộ Thủy sản (MoFi), Hiệp hội Bảo tồn Quốc tế và IUCN Việt Nam thông qua hiệp định khung Sida. Một khóa tiếp theo cho các nhà quản lý và nhân viên MPA về phát triển ngư nghiệp bền vững, chứng nhận MPA và Các Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) sẽ được tổ chức vào năm 2007.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với cô Bùi Thị Thu Hiền, Quản lý Chương trình Biển và Vùng ven biển theo địa chỉ email hien@iucn.org.vn hoặc điện thoại:  +(84) 4 726-1575, máy lẻ: 123
 

Location: 
Viet Nam
Go to top