Đếm ngược 2010: Thúc đẩy tiến độ trong công tác giảm mất đa dạng sinh học

Mạng lưới Đếm ngược 2010 đã họp tại Hà Nội vào hồi tháng 8 để thảo luận làm thế nào thực hiện cam kết giảm đáng kể tốc độ mất đa dạng sinh học mà họ đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững.

Thảo luận nhóm tại cuộc họp Hà Nội của mạng lưới sáng kiến Đếm ngược đến năm 2010

Wiebke Herding của IUCN Khu vực Châu Âu và là một đại diện của Ban Thư ký Toàn cầu của Đếm ngược 2010 đã chia sẻ những phương thức thực hành tốt nhất từ các dự án Đếm ngược Châu Âu và Châu Phi. Bà khuyến nghị rằng các đại biểu thuộc mạng lưới cần ưu tiên những hành động của họ cho Sáng kiến Đếm ngược 2010. Bà cũng khuyến khích nhóm cần phải cam kết nhằm bảo vệ đa dạng sinh học vì đó là điều đúng đắn phải làm, và điều quan trọng là khuyến khích các quan chức chính phủ cam kết với những mục tiêu cụ thể, và sáng kiến Đếm ngược 2010 là một cơ hội hiếm hoi để có thể tạo nên những chuyển biến trong những nỗ lực bảo tồn.

Tiến sỹ Katherine Warner, Trưởng Nhóm IUCN quốc gia cho Việt Nam, Lào và Campuchia đã tóm tắt lại những chủ đề đan xen mà có thể đặt ra mối đe dọa tới đa dạng sinh học ở Đông Nam Á, tập trung vào sự cần thiết phải nâng cao hiểu biết rộng rãi về các vấn đề đa dạng sinh học.

Khai thác lạm dụng tài nguyên thiên nhiên, sự yếu kém về thể chế, cơ sở hạ tầng không bền vững, và thiếu nhận thức về môi trường được nhận định trong hội thảo này là những thách thức trở ngại chính đối với việc giảm tốc độ mất đa dạng sinh học ở Vùng Hạ lưu Sông Mêkông.

Hội thảo đã đề xuất rằng những diễn đàn về đa dạng sinh học cho Tiểu vùng Hạ lưu sông Mêkông được thành lập, để điều phối việc trao đổi thông tin và thực hiện những chiến lược nhằm giải quyết những trở nại đó. Hội thảo cũng gợi ý rằng những mối liên lạc chặc chẽ giữa các bên chủ thể trong khu vực cần được thực hiện.

Hội thảo tham vấn này là một bước đi quan trọng hướng tới đảm bảo liên lạc thông suốt và hành động tích cực từ phía các bên tham gia ký kết Đếm ngược 2010 ở Tiểu vùng Hạ lưu Sông Mêkông.

 

Location: 
Viet Nam
Go to top