Publikimi: Kalimi i kufijve për natyrën: tani i disponueshëm në Shqip dhe Maqedonisht

Shembuj Europian të zonave të mbrojtura ndërkufitare 

Crossing Borders for Nature cover (Macedonian) Photo: IUCN

Ky botim synon të rrisë ndërgjegjesimin në lidhje me vlerat e zonave të mbrojtura ndërkufitare, duke theksuar përfitimet e mëdha që gjeneron bashkëpunimi ndërkufitar, duke mos neglizhuar problemet dhe sfidat që hasen nga palët gjatë angazhimeve ndërkufitare. Shpresojmë që ky botim të jetë i dobishëm për politikëbërisit dhe zbatuesit e përfshirë në ruajtjen zonave ndërkufitare, kryesisht në zonat tre-paleshe të Shqiperisë, Kosovës dhe Maqedonisë.

Publikimi tani ështe i disponueshëm dhe në:

 

Go to top