IUCN Công bố Sách về Đa dạng Sinh học trên đất canh tác

IUCN Việt Nam đã công bố hai ấn phẩm vào hôm Thứ Sáu, ngày 26/9/2008 mô tả hiện trạng đất canh tác và khuyến nghị những chiến lược nhằm đảm bảo đa dạng sinh học trên các diện tích đất nông nghiệp của Việt Nam.

When properly managed, Viet Nam’s farmlands, like the one pictured above, contain rich biodiversity.

Một cuốn sách có tựa đề “Hướng dẫn về Đa dạng Sinh học trên đất canh tác của Việt Nam” và cuốn sổ tay “Hướng dẫn cho Tập huấn viên” được trình bày theo những hướng dẫn tương tự do IUCN ấn hành ở Thái Lan, tài liệu này dùng để tập huấn cho các cơ quan quản lý nông nghiệp, giáo viên và nông dân về phương pháp phân tích, bảo vệ và làm tăng đa dạng sinh học trên đất canh tác.

IUCN bắt đầu tiến hành dịch hai ấn phẩm đó sang tiếng Việt từ đầu tháng 8/2008 và vận dụng vào điều kiến cụ thể ở Việt Nam với 7 vùng sinh thái nông nghiệp.

Đối với cuốn sách thứ nhất mà trong đó đưa ra giải thích căn bản về đa dạng sinh học nông nghiệp, một sự phân tích về nơi cư trú và lời khuyên để đạt được nông nghiệp bền vững trên bình diện quốc gia, một nhóm chuyên gia đã hiệu chỉnh để đưa thêm vào những thông tin liên quan đến Việt Nam như nước, đồng ruộng, bờ thửa ruộng lúa, và các hệ sinh thái rừng, cũng như đưa thêm vào những khuyến nghị dựa trên điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Nhóm này gồm Tiến Sỹ Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên Thực vật; Nguyễn Thị Yến, IUCN Việt Nam; Tiến sỹ Đào Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp (Viện Nghiên cứu Cây Lương thực); Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Văn Lầm, Viện Bảo vệ Thực vật; Tiến sỹ Lê Văn Hưng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT; Tiến sỹ Dr. Lã Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc Viện Di truyền; và Tiến sỹ Nguyễn Tất Cảnh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Ba chuyên gia độc lập đã thẩm tra bản dự thảo đầu tiên và có những ý kiến góp ý trước khi bản thảo được đưa ra kiểm nghiệm trên thực tế tại một cuộc hội thảo đầu bờ với 30 nông dân và các lãnh đạo địa phương ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, để thu thập thêm những đóng góp.

Những ý kiến từ hội thảo đã dẫn đến việc có thêm một chương về hiện trạng thực hành quản lý đa dạng sinh học.

IUCN cũng dịch sang tiếng Việt cuốn hướng dẫn cho tập huấn viên – một tập hợp 8 hoạt động phổ cập để giúp những người tập huấn viên giới thiệu c kỹ thuật bảo tồn đa dạng sinh học tới nông dân và cùng xây dựng kế hoạch bảo tồn sinh cảnh, và sẽ bổ sung thêm một số nội dung thiết kế và bảng biểu mới. Tất cả các bức ảnh trong cả hai ấn phẩm trên cũng sẽ được thay thế bằng ảnh mới về Việt Nam và bao gồm một phân ảnh mẫu trong cuốn hướng dẫn.

Gần đây nhất, IUCN đã tổ chức một cuộc hội thảo vào ngày 9/8/2008 tại Hòa Bình để nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học trên đất canh tác cho các quan chức chính phủ, giới thiệu những khuyến nghị trong các ấn phẩm và khởi xướng các cuộc thảo luận ban đầu về khả năng thiết lập một mạng lưới hay đối tác đa dạng sinh học nông nghiệp ở Việt Nam.

Tiến sỹ Vũ Văn Triệu, Giám đốc IUCN Việt Nam cho biết IUCN Việt Nam luôn cam kết đóng góp vào bảo tồn đa dạng sinh học ở tất cả các sinh cảnh và rất vui mứng được hỗ trợ cho một đối tác như vậy.
Ông nói “Cuộc sống sẽ không con ý nghĩa nếu không có đa dạng sinh học”.

Các bên tham gia hội thảo nhận được các cuốn sách đó tại lễ công bố.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Yến theo địa chỉ thư điện tử yen@iucn.org.vn.
 

Location: 
Viet Nam
Go to top