Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đang tìm kiếm hai chuyên gia cho vị trí Điều phối viên hiện trường dự án “Cải thiện sức chống chịu do ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu cho các vùng ven biển Đông Nam Á” (BCR): Hợp phần Việt Nam. Dự án này do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Mục tiêu của dự án là tăng khả năng thích ứng của người dân và hệ sinh thái mà họ sống phụ thuộc trước những ảnh hưởng có thể dự báo của biến đổi khí hậu và lập kế hoạch cho Chương trình Giảm rủi ro thảm hỏa (Disaster Risk Reduction - DRR) thông qua việc quản trị và quy hoạch tốt."

  • Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thời gian: 1 năm (hợp đồng có thể gia hạn)
  • Hạn nộp hồ sơ: 15/6/2011
  • Chi tiết của vị trí: xin vui lòng BẤM VÀO ĐÂY