Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng IUCN tại Việt Nam

 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)
Văn phòng Việt Nam
Tầng 1, tòa nhà 2A, Khu Ngoại Giao đoàn Vạn Phúc
298 Kim Mã, Quận Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Tel: ++844-37261575/6
Fax: ++844-37261561
E-mail: info.vietnam@iucn.org

 

Địa chỉ văn phòng dự án: 

Tầng 2, 268 A, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
C/O: Viện Sinh học Nhiệt đới
Tel & Fax: ++848 39326259

 

Giám đốc phụ trách Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia
Ts. Robert Mather                                            

Giám đốc Phụ trách khu vực Đông Nam Á

Quyền trưởng đại diện IUCN Việt Nam

Tel : +856 21 216401

Email: Robert.MATHER@iucn.org

 Chương trình tại Việt Nam

 Bộ phận điêu phối

Ông Jake Brunner                      Điều phối viên Chương trình Mêkông

Tel: ++84 4 37261575/6, ext.136

E-mail: jake. BRUNNER@iucn.org
 Cô Lê Thị Thanh Thủy Trợ lý Chương trình

Tel: ++84 4 37261575/6, ext 150

Mob: ++84976 937 972

E-mail: thuy.LETHITHANH@iucn.org

Ông Hồ Kim Cương

Cán bộ Hỗ trợ Chương trình (tỉnh Cà Mau)

 Mob: ++984 666 987

E-mail: Cuong.HOKIM@iucn.org

Truyền thông
Cô Nguyễn Thùy Anh

Cán bộ truyền thông

Tel: ++84 4 37261575/6, ext.131

Mobile: ++84916451166

E-mail: thuyanh.NGUYEN@iucn.org

Lâm nghiệp  

 

 

 
Biển và vùng bở
Cô Bùi Thị Thu Hiền Điều phối viên chương trình biển và vùng bờ

Tel: ++84 4 37261575/6, ext.123

Mobile:++84903 217 960

E-mail: Hien.BUITHITHU@iucn.org

Cô Nguyễn Bích Hiền

Quản lý Các dự án nhỏ thuộc chương trình Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF)

Tel: ++84 4 37261575/6, ext 108

Mob: ++84988 220 288

E-mail: hien.NGUYEN@iucn.org

Nước và đất ngập nước
Ông Nguyễn Đức Tú Điều phối viên chương trình nước và đất ngập nước

Tel: ++84 4 37261575/6, ext 135

Mobile: ++8913 247 551

E-mail: Tu.NGUYENDUC@iucn.org    

Rừng ngập mặn và biến đổi khí hậu/Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai (MCC/MFF)
Ông Lưu Văn Tư Duy

Trợ lý Hiện trường (tỉnh Bến Tre)

Mob: ++84-918 455 142

E-mail: duy.LUUVANTU@iucn.org

 Cô Nguyễn Ngọc Anh

 Quản lý Dự án

Tel & Fax: ++848 39326259

Mob: ++84979 806 082

E-mail: Ngocanh.NGUYEN@iucn.org

Cải thiện sức chống chịu vùng ven biển (BCR)
Ts. Andrew Benedict Wyatt

Giám đốc Chương trình Mekong

Tel & Fax: ++848 39326259

Mobile: ++84908 354148

E-mail: andrew.WYATT@iucn.org

Ông Tăng Phương Giản

Điều phối viên hiện trường (BCR)

Tel & Fax: ++848 39326259

Mobile: ++84-986 868 697

E-mail: gian.TANGPHUONG@iucn.org

Cô  Nguyễn Thị Phương Thanh Điều phối viên hiện trường (BCR)

Tel & Fax: ++848 39326259

Mobile: ++ 84 - 904 693 093

E-mail: Thanh.NGUYENTHIPHUONG@iucn.org

Tài chính
Cô Nguyễn Thị Kim Dung

Cán bộ kế toán

Tel: ++84 4 37261575/6, ext.126

Mobile: ++844-904 175 550

E-mail: Dung.NGUYENTHIKIM@iucn.org

Cô Đoàn Minh Phương

Trợ lý Kế toán

Tel: ++84 4 37261575/6, ext 315

Mobile: ++84904 919 818

E-mail: phuong.DOANMINH@iucn.org

Cô Ngô Thu Hà

Trợ lý kế toán

Tel: ++844-37261575/Ext: 315

Mobile: ++84946 393 956

E-mail: ha.THUNGO@iucn.org

Hành chính và Nhân sự
Cô Nguyễn Thanh Thủy Trưởng phòng hành chính và nhân sự

Tel: ++84 4 37261575/6, ext.114

Mobile: ++8912 766 368

E-mail: Thuy.NGUYENTHITHANH@iucn.org

Cô Phạm Hồng Nhung Trợ lý hành chính

Tel: ++84 4 37261575/6, ext.313

Mobile: ++8168 8664 439

E-mail: Nhung.PHAMHONG@iucn.org

Bà Nguyễn Thị Nga

Tạp vụ

Tel: ++84 4 37261575/6, ext.107

Ông Trịnh Quang Vinh

Trợ lý hành chính/công nghệ thông tin

Tel: ++84 4 37261575/6, ext.116

Mobile: ++80913 566 158

E-mail: Vinh.TRINHQUANG@iucn.org

 

 

 

 

Trụ sở chính văn phòng IUCN
  • IUCN Vietnam office - the look from outside
  • Lối đi chính - IUCN Việt Nam
  • IUCN Việt Nam - góc nhìn khác
  • IUCN Việt Nam - lối đi chính
  • Phòng khách - IUCN Việt Nam
Văn phòng IUCN tại Hồ Chí Minh
  • IUCN Việt Nam project office in HCM city