Bảo tồn Rừng

Tin tức và Sự kiện

 

Dr. Phan Thanh Hai and Mrs. Hoang Thi Hau, Director of Thanh Xuan Organic Vegetable Cooperative shared experience in cooperative management at the training

Challenges of benefit sharing in Vietnam: equality vs. equity

When I first heard about the Forest and Farm Facility (FFF), a partnership between FAO, IIED, and IUCN to strengthen forest and farm producer organizations (FFPOs), one question arose in my mind: Will history repeat itself?   …  

25 Apr 2016 | Article
0 Comments | Write a comment

Mr. Nguyen Dinh Hai - head of sawmill - exchanging experience with international experts of FFF programme

Từ chia sẻ thông tin tới mở chung xưởng xẻ gỗ: câu chuyện của một tổ hợp tác trồng gỗ keo tại tỉnh Yên Bái

Tổ hợp tác trồng gỗ keo ở Thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình do anh Nguyễn Đình Hải làm tổ trưởng là một ví dụ điển hình minh họa các giai đoạn phát triển khác nhau của một tổ chức của người sản xuất lâm nghiệp và trang trại (FFPO) tại Việt Nam và cũng cho thấy những kết quả mà Chương trình Hỗ trợ Trồng rừng và Trang trại (FFF) đã đạt được trong việc hỗ trợ những người kinh doanh tiềm năng. …   | English

28 Jan 2016 | Article
0 Comments | Write a comment

Farmers in a group discussion with Dr. Nguyen Quang Trung - a scientist from Vietnam Academy of Forest Sciences.

Kết nối nhà khoa học và nông dân

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ sản xuất Rừng và Trang trai (FFF) tại Việt Nam và tiếp nối hai khóa tập huấn Phân tích Thị trường và Phát triển Kinh doanh (MA&D) giai đoạn 1 và 2, Trung ương Hội nông dân Việt Nam (VNFU) đã tổ chức khóa tập huấn MA&D giai đoạn 3 cho 24 nông dân và cán bộ hỗ trợ cơ sở tại Hà Nội từ ngày 13 – 17 tháng 8 năm 2015.
  …   | English

30 Sep 2015 | Article
0 Comments | Write a comment

Farmers participating in group discussion

Khi nông dân viết đề xuất dự án

Trong tháng 5, Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) do FAO, IIED, IUCN hợp tác điều phối và được thực hiện tại Việt Nam bởi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (VNFU), thông báo kêu gọi nộp đề xuất dự án nhỏ tới các tổ chức của người sản xuất lâm nghiệp và trang trại (FFPOs) tại Yên Bái và Bắc Cạn, hai địa bàn trọng tâm của dự án. Các nhóm và hợp tác xã lâm nghiệp có mong muốn được nhận tài trợ cần phải nộp bản tóm tắt dự án và tham gia một khóa tập huấn viết đề xuất dự án, sau đó những đơn vị có đề xuất tóm tắt tốt sẽ được mời viết đề xuất chi tiết.
  …   | English

22 Jul 2015 | Article
0 Comments | Write a comment

Interviewing local people in Yen Binh District, Yen Bai Province

Kêu gọi nộp đề xuất: các dự án tài trợ nhỏ cho các tổ chức sản xuất lâm nghiệp và trang trại tại Việt Nam 2015

Chương trình Hỗ trợ Trồng rừng và Trang trại (FFF) với nguồn vốn tài trợ của các tổ chức khác nhau, được điều phối và thực hiện chính bởi Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) nhằm hỗ trợ sinh kế bền vững dựa vào rừng và trang trại. FFF hoạt động thông qua một Ban chỉ đạo và nhóm quản lý bao gồm đại diện của FAO, IIED và IUCN. Tại Việt Nam, Chương trình FFF được thực hiện bởi Trung ương Hội nông dân Việt Nam (VNFU) để hỗ trợ các nhóm sản xuất lâm nghiệp và trang trại tại tỉnh Yên Bái và Bắc Kạn. …   | English

28 May 2015 | Jobs - call for proposals

Forest Connect members meeting with forest planting group in Yen Bai Province

Không dừng lại ở liên kết - Hướng tới các tổ chức sản xuất lâm nghiệp và trang trại bền vững

Theo chủ trương xã hội hóa quản lý tài nguyên rừng, tính đến năm 2013, Việt Nam đã giao 3.4 triệu héc-ta rừng cho hơn 1.4 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, gần 50% số hộ này chỉ được giao diện tích rừng rất nhỏ, dưới 1 héc-ta. Điều này hạn chế khả năng kinh doanh do quy mô nhỏ và cơ hội tăng thu nhập từ sản xuất gỗ của các hộ gia đình. Vì vậy, việc tổ chức các hộ sản xuất nhỏ lẻ thành các tổ chức sản xuất lâm nghiệp và trang trại (FFPOs) và tăng cường việc thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp được coi là một điều kiện tiên quyết để gia tăng năng suất của ngành lâm nghiệp và góp phần xóa đói giảm nghèo. …   | English

16 Mar 2015 | Article
0 Comments | Write a comment

Dr. Vo Quoc Tuan training local forest protector to use GPS

Bringing new technologies to forest protectors

Half of all Vietnam’s mangroves are in Ca Mau, its southernmost province. Over 60,000 hectares of Ca Mau’s mangroves are managed by seven forest management units and one national park, which don’t have the man power or funding to do the job properly. The mangrove forests are difficult to access and to protect and there are cases of government officials being attacked by illegal mangrove cutters. …  

26 Jul 2013 | News story
0 Comments | Write a comment

11A-20-06

Lam Binh Community sends strong message to poachers

Once bitten, twice shy. Or perhaps, in this case the phrase should be ‘once stung, twice shy’. That is the lesson SOS grantee, People Resources and Conservation Foundation, hopes poachers will take from a recent successful ‘sting’ operation carried out in Lam Binh, a remote mountainous karst region in northern Vietnam.
  …  

08 Feb 2013 | News story

Wildlife census, Kaziranga NP, India

Quản lý khu bảo tồn: Việt Nam và Ấn Độ

Một báo cáo đánh giá độc lập về các hoạt động hỗ trợ quốc tế trong 10 năm qua tại Vườn Quốc Gia (VQG) Cát Tiên đã được công bố vào năm 2011 cho biết: mặc dù có nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính quốc tế nhưng không thể xây dựng được một cơ chế quản lý khu bảo vệ hiệu quả. Sự thất bại này thể hiện rõ khi cá thể tê giác một sừng cuối cùng ở Cát Tiên được tìm thấy đã chết vào tháng 4 năm 2010, và theo đó là sự tuyệt chủng của một phân loài tê giác. Nếu như hàng triệu đô-la Mỹ không thể “mua” sự cải thiện trong quản lý khu vệ ở Việt Nam, thì một quốc gia nơi có đến 10% số loài động vật có xương sống trong chỉ 1% diện tích đất liền của thế giới thì số tiền thế nào mới là đủ? Đây là một câu hỏi quan trong cần được giải quyết vì những kịch bản tương tự đã thấy ở những nước làng giềng như Lào và Cam-pu-chia, có rất nhiều sự hỗ trợ quốc tế nhưng không thể ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài động thực vật. …   | English

18 Sep 2012 | Article
0 Comments | Write a comment

Trom Tree