2007

Conservation Leadership Programme logo

Call for Applications - 2008 Conservation Leadership Programme Awards

The Conservation Leadership Programme (formerly the BP Conservation Programme) -supported by some prominent IUCN members, such as WCS, Birdlife International and Fauna & Flora International- is pleased to announce the call for applications for 2008 CLP Team Awards. …  

12 Oct 2007 | News story

Participants of the Soil Legislation Conference in Belgrade, Serbia, September 2007

Regional Guidelines for Soil Legislation in the Balkans

An international conference was held in Belgrade, Serbia from 25-28 September
2007 on Soil Erosion and Torrent Control as a Factor in Sustainable River Basin
Management, to celebrate 100 years of experience with soil erosion control in the
Balkan region. …  

10 Oct 2007 | News story

Oil Spill in Lebanon

Lebanon oil spill documentary wins first prize at international film festival

The film, called The Oil Spill in Lebanon , depicts the environmentally-disastrous oil slick caused by Israel 's bombing of the Jiyyeh power plant in south Lebanon on July 13 and 15, 2006. …  

08 Oct 2007 | News story

Ms. Bayley Dixon helped with one of the IUCN Viet Nam's workshops

Views from Bayley

When I first came to IUCN Viet Nam, it was a confusing place. The people traveled extensively – Ho Chi Minh City, Nha Trang, Vietienne, Phom Phenh, Bangkok and even farther afield – coming and going from the office daily. Acronyms fly about even faster than people. IUCN Viet Nam works on almost too many projects to count. …  

07 Oct 2007 | News story

One team working during the IUCN writeshop

Capacity building: IUCN staff  improve writing skills

A training course on writing skills was held for IUCN staff this September under the guidance of a regional trainer in the field of communication for development. …  

07 Oct 2007 | News story

Local volunteers release a green turtle in Minh Chau island

Rùa biển và sinh cảnh của chúng cần sự cứu giúp

48 bài tiểu luận và 108 bức họa về rùa biển và sinh cảnh của chúng từ học sinh các trường tiểu học ở đảo Minh Châu vùng Vịnh Bắc Bộ đã được đánh giá vào tháng 9 bởi một hội đồng gồm các nhà hoạt động môi trường và giáo dục cộng đồng, các nhà bảo tồn địa phương, giáo viên và đại diện của IUCN Việt Nam. …  

07 Oct 2007 | News story

Logging in Amazon forests with forest certification

Nâng cao tiếng nói để có những sự lựa chọn tốt hơn: hướng tới quản lý lâm nghiệp tốt hơn

Các thành viên nhóm điều phối dự án “Nâng cao tiếng nói để có sự lựa chọn tốt hơn” (SVBC) từ khắp nơi trên thế giới đã họp tại Brazil vào tháng 9 để vạch chiến lược làm thế nào để thể chế hóa công tác quản lý lâm nghiệp tốt hơn ở Nam Bán cầu. …  

07 Oct 2007 | News story

Participants visit Da Nhim hydropower plant, a potential model for PES application in Viet Nam

Một đạo luật tiên tiến: Để Chi trả cho các Dịch vụ Môi trường khả thi

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn để có thể bảo vệ có hiệu quả đa dạng sinh học ở trong nước. Việc đưa nội dung Chi trả cho Dịch vụ Môi trường (PES) trong Dự thảo Luật Đa dạng Sinh học tạo ra một cơ chế để khắc phục những thách thức đó. …  

07 Oct 2007 | News story

Thảo luận nhóm tại cuộc họp Hà Nội của mạng lưới sáng kiến Đếm ngược đến năm 2010

Đếm ngược 2010: Thúc đẩy tiến độ trong công tác giảm mất đa dạng sinh học

Mạng lưới Đếm ngược 2010 đã họp tại Hà Nội vào hồi tháng 8 để thảo luận làm thế nào thực hiện cam kết giảm đáng kể tốc độ mất đa dạng sinh học mà họ đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững. …  

07 Oct 2007 | News story

CSR environmental prize

Màu xanh cho khu vực tư nhân: IUCN đề cao những phương thức thực hành môi trường tốt nhất

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một giải thưởng đã được thành lập trong khuôn khổ Các Giải thưởng hàng năm cho Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) trong năm nay. …  

07 Oct 2007 | News story


Follow us

Facebook Flickr Twitter Youtube