Asia

IUCN staff and partners discuss research into resource use in forest communities

Nghiên cứu để thông tin cho các dự án gắn sử dụng rừng với xóa đói giảm nghèo

Các nhà nghiên cứu được IUCN hỗ trợ tham gia Hội thảo ở tỉnh Bắc Kạn từ ngày 28-30/11/2008 đã hoàn thiện các kế hoạch nghiên cứu cho một tiến trình phân tích nhằm đưa ra những thông tin về người nghèo ở nông thôn sống phụ thuộc vào rừng ở Tỉnh Bắc Kạn. …  

05 Dec 2008 | News story

IUCN staff and partners discuss research into resource use in forest communities

Research to Inform Projects Tying Forest Use to Poverty Reduction

IUCN-supported researchers at a Nov. 28-30 workshop in Bac Kan Province finalised study plans for an analytical process aimed to generate information on the province’s forest-dependent rural poor.   

05 Dec 2008 | News story

A close shot of medicinal plant Yarsa Gomba (cordyceps sinensis)

TRAFFIC Releases New Report on the Rising Wildlife consumption in China

TRAFFIC’s yearly snapshot of wildlife trade in China was released on 10 November 2008 and it shows that in the past year, China has contributed to the illegal timber trade in Africa, increased its trade in herbal medicines and increased its consumption of wildlife. …  

04 Dec 2008 | News story

Mr. Stewart Maginnis presenting in “International Workshop on Forest Landscape Restoration and the Linkage to Climate Change"

IUCN-China Co-sponsors "International Workshop on Forest Landscape Restoration and the Linkage to Climate Change”

Going beyond just planting trees, the benefits of forest restoration include addressing climate change, conserving biodiversity, and protecting the world's water supplies. Discussed in the international workshop, “International Workshop on Forest Landscape Restoration and the Linkage to Climate Change,” is how Forest Landscape Restoration (FLR) can tackle environmental issues facing China. …  

04 Dec 2008 | News story

Kien Giang Province is home to HVL's Hon Chong quarry site.

Chuyến đi thực địa xây dựng dự án ở Kiên Giang

Bốn chuyên gia của IUCN Viet Nam, Holcim Viet Nam Limited (HVL) và Viện Sinh học Nhiệt đới (ITB) đã có một chuyến đi công tác tới Kiên Giang nơi có một số điểm khai thác đá chính của công ty sản xuất xi măng Holcim nhằm xây dựng những nguyên tắc cho một chương trình hợp tác bảo tồn đã được các bên lên kế hoạch. …  

03 Dec 2008 | News story

Kien Giang Province is home to HVL's Hon Chong quarry site.

Field Trip to Formulate Projects in Kien Giang

Four experts from IUCN Viet Nam, Holcim Viet Nam Limited (HVL) and the Institute of Tropical Biology (ITB) are embarking on a tour of the province that houses some of the cement producer’s main national quarrying sites to settle the terms of a conservation collaboration planned between the two organisations. …  

03 Dec 2008 | News story

Kien Giang Province is home to HVL's Hon Chong quarry.

Field Trip to Formulate Projects in Kien Giang

Four experts from IUCN Viet Nam, Holcim Viet Nam Limited (HVL) and the Institute of Tropical Biology (ITB) are embarking on a tour of the province that houses some of the cement producer’s main national quarrying sites to settle the terms of a conservation collaboration planned between the two organisations. …  

03 Dec 2008 | News story

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Đối thoại Nước Vùng Mekong được phát động ở Việt Nam

Đại diện của các ngành nước đã gặp gỡ vào hôm thứ Hai, 24/10 để tham gia lễ phát động Hợp phần Việt Nam của Các Đối thoại Nước Vùng Mêkông (MRWD). …  

27 Nov 2008 | News story

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Mekong Region Water Dialogues Launched in Viet Nam

Representatives of major national water sectors gathered on Monday, Oct. 24 for IUCN’s launch of the Mekong Region Water Dialogues’ (MRWD) Viet Nam component. …  

27 Nov 2008 | News story

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Mekong Region Water Dialogues Launched in Viet Nam

Representatives of major national water sectors gathered on Monday, Oct. 24 for IUCN’s launch of the Mekong Region Water Dialogues’ (MRWD) Viet Nam component. …  

27 Nov 2008 | News story


Asia regional office
IUCN Asia Twitter