Asie

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Đối thoại Nước Vùng Mekong được phát động ở Việt Nam

Đại diện của các ngành nước đã gặp gỡ vào hôm thứ Hai, 24/10 để tham gia lễ phát động Hợp phần Việt Nam của Các Đối thoại Nước Vùng Mêkông (MRWD). …  

27 Nov 2008 | News story

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Mekong Region Water Dialogues Launched in Viet Nam

Representatives of major national water sectors gathered on Monday, Oct. 24 for IUCN’s launch of the Mekong Region Water Dialogues’ (MRWD) Viet Nam component. …  

27 Nov 2008 | News story

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Mekong Region Water Dialogues Launched in Viet Nam

Representatives of major national water sectors gathered on Monday, Oct. 24 for IUCN’s launch of the Mekong Region Water Dialogues’ (MRWD) Viet Nam component. …  

27 Nov 2008 | News story

Orientation Workshop and Policy Seminar, Banking on mangroves: a case for investing in coastal ecosystems

Event
Banking on mangroves: a case for investing in coastal ecosystems is organised jointly by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Pakistan and the South Asian Network for Development and Environmental Economics (SANDEE). …  

27 Nov 2008 | News story

CIDA Ampara

The CIDA funded Post-Tsunami Ecosystem Restoration Project SRI LANKA - AMPARA DISTRICT

 The CIDA funded Post-Tsunami Ecosystem Restoration Project SRI LANKA - AMPARA DISTRICT provides support to the ongoing rehabilitation programme of the Government of Sri Lanka 

25 Nov 2008 | News story

Ms. Zhuang Hao, IUCN-China's new Project Coordinator

IUCN-China Office Welcomes Zhuang Hao!

  …  

19 Nov 2008 | News story

A Halong Bay site visit illustrates climate change issues in Viet Nam

IUCN VN hỗ trợ lớp tập huấn khu vực về thay đổi khí hậu

Các quan chức chính phủ và các chuyên gia về khí hậu từ 11 quốc gia châu Á đã tập hợp tại Hà Nội trong tuần từ 27/10/2008 theo chương trình tập huấn do IUCN hỗ trợ về những tác động của thay đổi khí hậu và những giải pháp. …  

07 Nov 2008 | News story

A Truong Thanh furniture factory tour showed a company adapting to international timber standards

IUCN VN giúp khu vực tư nhân sẵn sàng cho những thay đổi trong ngành gỗ

IUCN VN đã tổ chức một cuộc tọa đàm trong tháng 10 để thông báo cho các thành viên của ngành chế biến gỗ của Việt Nam về những thay đổi trong quy chế thị trường quốc tế và hỗ trợ họ trong việc đưa ra những cách thức để tuân thủ. …  

07 Nov 2008 | News story

A Halong Bay site visit illustrates climate change issues in Viet Nam

IUCN VN Supports Regional Climate Change Training Course

Government officials and other climate experts from seven Asian nations gathered in Hanoi during the week of Oct. 27 for an IUCN-supported training programme on climate change impacts and solutions. …  

07 Nov 2008 | News story

A Truong Thanh furniture factory tour showed a company adapting to international timber standards

IUCN VN Readies the Private Sector for Timber Industry Changes

IUCN VN organized a round table meeting in October to inform members of Viet Nam’s wood-processing industry of changing international market regulations and to support them in devising ways to comply. …  

07 Nov 2008 | News story

follow us

  Facebook Flickr Twitter Youtube

Asia regional office
IUCN Asia Twitter