2007

Hội thảo khu vực về hành lang bảo tồn đa dạng sinh học

Hành lang Bảo tồn Đa dạng Sinh học: Hiện trạng và Hướng đi

Một loạt các cuộc Tọa đàm Khu vực nhằm giải quyết những vấn đề đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở Khu vực Châu Á đã được khởi xướng với Hội thảo đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 vừa qua. Trọng tâm của Hội thảo đó là “Hành lang Đa dạng Sinh học: Hiện trạng và Hướng đi" …  

07 Oct 2007 | News story

Prescribed burning of fuel materials in pine forest in Lam Dong

Khái niệm mới tại Việt Nam: Sinh thái lửa

Cháy rừng là một hiện tượng sinh thái tự nhiên. Để quản lý lửa hiệu quả cần khai thác vai trò tích cực của các đám cháy đồng thời giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của chúng. …  

07 Oct 2007 | News story

The launch of water for food and ecosystem initiative in Viet Nam

Chương trình nguồn nước mới tại Việt Nam

“Đối tác ‘Nước vì Lương thực thực phẩm và các Hệ sinh thái (WFE)’ Việt Nam - Hà Lan” - một sáng kiến mới mà IUCN tham gia, là nỗ lực mới đây nhất của chính phủ Việt Nam trong việc quản lý nguồn nước bền vững nhằm hỗ trợ sản xuất lương thực thực phẩm đầy đủ và đảm bảo hệ thống sinh thái lành mạnh. …  

07 Oct 2007 | News story

The opening ceremony of the 4th Asia Regional Conservation Forum

Hiệp đồng vì một châu Á bền vững: Diễn đàn Bảo tồn khu vực Châu Á lần thứ tư

Đầu tháng 9, Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) vừa tổ chức Diễn đàn Bảo tồn khu vực châu Á lần thứ tư tại Kathmandu, Nepal. Tổ chức bốn năm một lần, diễn đàn là nơi thảo luận những cách tiếp cận tiên tiến trong công tác bảo tồn, chia sẻ những kinh nghiệm khu vực và xây dựng sự hợp tác cho các hoạt động trong tương lai ở châu Á. …  

07 Oct 2007 | News story

The opening ceremony of the 4th Asia Regional Conservation Forum

Synergies for a sustainable Asia: The 4th Asia Regional Conservation Forum

The World Conservation Union (IUCN) organized the 4th Asia Regional Conservation Forum in early September in Kathmandu, Nepal. Held every four years, it provides a platform to discuss innovative conservation approaches, share regional experiences, and build partnership for future action in Asia. …  

07 Oct 2007 | News story

The launch of water for food and ecosystem initiative in Viet Nam

New water initiative launched in Viet Nam

“Water Partnership ‘Water for Food and Ecosystems (WFE)’ Vietnam – Netherlands”, a new initiative that IUCN is involved in, is the Viet Nam Government’s latest effort to sustainably manage water resources in order to support adequate food production and healthy ecosystems. …  

07 Oct 2007 | News story

Prescribed burning of fuel materials in pine forest in Lam Dong

New concept explored in Viet Nam: Fire ecology

Forests fires are a natural ecological phenomenon. Effective fire management should endeavour to exploit the positive role of fires while mitigating its negative impacts. …  

07 Oct 2007 | News story

Participants to the regional roundtable on
biodiversity conservation corridors

Biodiversity Conservation Corridors: Status and direction

A series of Regional Roundtable Discussions to address Asian regional biodiversity and sustainable development issues was launched with the first workshop in this September. The focus of the workshop was on “Biodiversity Corridors: current status and directions”. …  

07 Oct 2007 | News story

Local volunteers release a green turtle in Minh Chau island

Helping hands needed: Marine turtles and their habitats

Forty eight essays and 108 paintings about marine turtles and their habitats from junior high school pupils on Minh Chau Island in the gulf of Tonkin were judged this September by a committee of environmental and community education activists, local conservationists, teachers, and representative from IUCN Viet Nam. …  

07 Oct 2007 | News story

Logging in Amazon forests with forest certification

Strengthening Voices for Better Choices: Working toward better forest governance

Strengthening Voices for Better Choices (SVBC) project coordination team members from around the world met in Brazil this September to strategize how to institute improved forest governance in the Global South. …  

07 Oct 2007 | News story


Síganos

Facebook Flickr Twitter Youtube