Hội thảo Katoomba XVII "Quản lý vùng ven biển, rừng ngập mặn và hấp thụ carbon"

08 October 2010 | News story

 Hội thảo Katoomba về quản lý vùng ven biển, rừng ngập mặn và hấp thụ carbon được tổ chức ngày 25 –27 tháng 6 năm 2010 với sự tham gia của 70 chuyên gia về thị trường carbon và chuyên gia về rừng ngập mặn từ 14 quốc gia. Mục đích của hội thảo là thảo luận các cơ hội và những vấn đề liên quan đến cơ chế tài chính buôn bán carbon thông qua rừng ngập mặn tại Việt Nam. Tham dự hội thảo có các đại biểu là các cán bộ nhà nước, các nhà nghiên cứu từ Hà Nội và tỉnh Nam Định, những cán bộ hiện trường, các nhà quản lý tài nguyên, đại diện các tổ chức tài trợ và báo chí. Bên cạnh các đại diện từ Việt Nam, đại diện các nước trong khu vực Châu Á cũng tham dự như Ấn Độ, My-an-ma, Phi-líp-pin, Sri-Lanka, và Thái-lan.

Hội thảo là sáng kiến chung giữa Chương trình Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF), tổ chức Forest Trend (FT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT), và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT). Đây cũng là một hoạt động bên lề của Hội nghị Khu vực Katoomba XVII được tổ chức tại Hà Nội ngày 23-24/6/2010, nhằm thảo luận những vấn đề lớn liên quan đến cơ chế chi trả cho các dịch vụ môi trường (PES).

Báo cáo tóm tắt này sẽ trình bày những vấn đề chính liên quan đến rừng ngập mặn tại Việt Nam được thảo luận trong các bài tham luận của hội thảo, và những kết luận/khuyến nghị từ những thảo luận này.


Loggerhead turtle