Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) - Tài trợ các dự án nhỏ (SGF) cho năm 2012

05 December 2011 | Jobs - call for proposals

Chương trình ‘Rừng ngập mặn cho tương lai’ (Mangroves for the Future) của Việt Nam hân hạnh thông báo về việc kêu gọi đề xuất dự án lần thứ hai trong khuôn khổ Quĩ dự án nhỏ (Small Grant Facilities). MFF là sáng kiến hoạt động trên cơ sở đối tác nhằm thúc đẩy đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển. Để biết thêm thông tin, tìm hiểu thêm ở trang web: www.mangrovesforthefuture.org. Mục đích chính của SGF là tài trợ cho các dự án nhỏ để hỗ trợ cộng đồng địa phương trong các hoạt động khôi phục và quản lý các hệ sinh thái ven biển. Bên cạnh việc tạo ra những lợi ích môi trường và sinh kế trực tiếp cho địa phương, các dự án SGF cũng sẽ đưa ra những “mô hình” thực tế để thúc đẩy việc đưa ra chính sách và do vậy sẽ giúp kết nối các hộ gia đình và cộng đồng địa phương trong vận động chính sách và đưa ra quyết định về quy hoạch và đầu tư vào quản lý vùng bờ. Các dự án SGF sẽ đảm bảo có sự tham gia của phụ nữ và các nhóm cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở những điểm trình diễn. Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng ấn vào ĐÂY. Mẫu đề xuất dự án của Vườn Quốc Gia Xuân Thủy được GỬI KÈM để quí vị có thể tham khảo.