Chuỗi ngày xanh cho ngàn năm xanh mãi

08 October 2010 | News story

 Ngày xanh là một chuỗi sự kiến về môi trường do một nhóm các tổ chức Phi Chính Phủ thực hiện đã diễn ra ngày 25/9/2010 tại Hà Nội. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cùng với một số cơ quan khác đồng tài trợ cho sự kiện này. Tại đây, Ông Jake Brunner, IUCN đã đóng góp bài trình bày về sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào quản lý tài nguyên nước (bài trình đưa ra những nguyên nhân gây cản trở việc thực hiện các chính sách về môi trường, tham khảo trong tài liệu đính kèm).

Một câu hỏi được đưa ra trong phần thảo luận là việc sử dụng các loại phí và thuế để giảm ô nhiễm nước. Ở hầu hết các quốc gia khác, nước được định giá ở mức có thể khuyến khích các hộ gia đình và các công ty bảo vệ nước, tạo thu nhập để duy trì và mở rộng hệ thống phân phối nước, việc này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh số lượng người dân thành thị ngày càng gia tăng (Mức giá nước ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được định giá dưới mức này). Tuy là công cụ quản lý hữu hiệu, nhưng việc định giá nước cũng chỉ mới là một phần của vấn đề. Ví dụ, trong trường hợp một nhà máy xả hóa chất độc hại vào dòng sông thì nguyên nhân không liên quan gì đến vấn đề giá nước mà liên quan đến yêu cầu giảm chi phí của doanh nghiệp. Đây là vấn đề cần phải giải quyết bằng thực thị pháp luật chứ không liên quan đến các công cụ kinh tế. Đối tượng gây ô nhiễm không chỉ đơn giản là phải trả tiền cho việc bất tuân pháp luật, đặc biệt đối với những vụ việc gây ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người. Trên thực tế, việc định giá để góp phần giảm lãng phí nước có thành công hay không phụ thuộc vào việc thực thi pháp luật hiệu quả để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Do vậy, song song với việc thảo luận và trao đổi về yêu cầu định giá tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý tại Việt Nam, thì phía nhà nước vẫn cần phải thực thi hiệu quả các quy định và pháp luật về môi trường. Đây không chỉ là vấn đề về định giá!