Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen Tập thể cho IUCN trong công tác bảo tồn Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

20 August 2014 | Article

Ngày 22/5/2014 vừa qua, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về những thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, phát triển Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là một vinh dự lớn đối với IUCN, ghi nhận những nỗ lực của tổ chức đối với việc bảo vệ những khu vực quan trọng này.

Trong những năm qua, IUCN đã tích cực hỗ trợ khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm trong rất nhiều hoạt động từ tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về bảo tồn rùa biển và hệ sinh thái của chúng đến những hội thảo về quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển. IUCN cũng đã mời các chuyên gia quốc tế tới hướng dẫn cách lắp đặt phao neo, đánh dấu phân vùng ranh giới của KBTB và hỗ trợ các tầu di dời đến các khu neo thuyền được quy định.

Ngoài ra, thông qua chương trình Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF), các dự án vừa và nhỏ đã được triển khai nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia quản lý và khôi phục hệ sinh thái ven biển ở các Khu bảo tồn biển.

Trước áp lực gia tăng dân số và lượng khách du lịch đổ về Hội An và Cù Lao Chàm ngày càng tăng. IUCN cam kết hỗ trợ lâu dài các hoạt động bảo tồn ở khu vực này và sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ bảo tồn Khu bảo tồn biển và Khu dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm.