MFF – Rừng ngập mặn cho Tương lai - Tài trợ các dự án nhỏ (SGF) cho năm 2013

08 February 2013 | Jobs - call for proposals

Chương trình ‘Rừng ngập mặn cho tương lai’ (MFF) của Việt Nam hân hạnh thông báo việc tài trợ dự án nhỏ (SGF) tại các huyện ven biển tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Chương trình này mang tên MFF – chữ viết tắt tiếng Anh của các từ Mangroves for the Future, là sáng kiến hoạt động trên cơ sở đối tác nhằm đẩy mạnh đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển (www.mangrovesforthefuture.org). Quĩ dự tài trợ án nhỏ (SGF) hỗ trợ cho các cộng đồng địa phương trong các hoạt động bảo tồn và quản lý các hệ sinh thái ven biển, qua đó nhận thức rõ các giá trị của rừng ngập mặn và hệ thực vật ven biển trong việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các dự án SGF cần đảm bảo có sự tham gia của phụ nữ và các nhóm cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, ít nhất ở những điểm trình diễn dự án. Hạn cuối cùng để gửi đề xuất ý tưởng là 17:00 thứ 6, ngày 15 tháng 03 năm 2013. Chi tiết nội dung chương trình tài trợ, tải xuống tại ĐÂY