Asia News

Các cán bộ quản lý của các khu bảo tồn biển tập huấn về du lịch bền vững

Các khu Bảo tồn biển (MPAs), nơi dành riêng cho việc bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và có liên quan đến yếu tố văn hóa thường là những vùng có vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Các khu vực này có thể sở hữu những nét đặc trưng địa lý, sinh học hoặc vật lý độc đáo, đa dạng sinh học cao, và có thể được phát triển bởi những vùng giàu văn hóa. MPAs hấp dẫn bởi tất cả các lý do đó nên ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, MPAS phải hết sức thận trọng trong việc quy hoạch tổng hợp và có tính đề phòng cho các hoạt động về du lịch bền vững thành các chiến lược quản lý nhằm tiếp tục bảo vệ và quản lý các hệ thống vùng biển hiệu quả ở mỗi khu. Một ngành du lịch bền vững được xây dựng tốt có thể mang lại các nguồn thu cho cộng đồng và tăng cường bảo tồn cho chính các nguồn tài nguyên mà MPAs đang cố gắng bảo vệ. …  

07 Mar 2008 | News story

Bruguiera gymnorrahiza propagul. Mahe, Seychelles

A Walk in the Mangroves

A small Public-Private Partnership project in the Seychelles shows how successful public-private cooperation can be for nature conservation education.
 

04 Mar 2008 | Project description

World Wetlad Day Meeting in Dhaka, Bangladesh

Dhaka Observes World Wetland Day

2nd February each year is World Wetlands Day. It marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands on 2 February 1971, in the Iranian city of Ramsar on the shores of the Caspian Sea. …  

04 Mar 2008 | News story

Sustainable Financing Roundtable Meeting

Sustainable financing needed to preserve environment

Government officials from Laos, Cambodia, Vietnam and Thailand held discussions last week about promoting sustainable financing to ensure enough funding to protect the environment and livelihoods of villagers. 

04 Mar 2008 | News story

World Wetlands Day, 2 February 2008, Vientiane, Lao PDR

Vientiane Observes World Wetlands Day

IUCN Lao joined in this years celebrations of Ramsar's World Wetlands Day, with the theme 'Healthy Wetlands, Healthy People'.
 

04 Mar 2008 | News story

Striped frog. Tavi, Portugal

Taking a Leap Forward to save frogs from extinction

A global amphibian assessment set the alarm-bells, indicating that amphibian species are being lost and perhaps even before they are being discovered! The assessment revealed that 30 percent of around 6,000 amphibians are threatened with extinction. Sri Lanka alone nearly has double the average. 

03 Mar 2008 | Project description

The IUCN team conducts a multi-stakeholder consultation to develop the integrated karst landscape management plan for Hon Chong area of Kien Giang province in the Mekong Delta.

Phát triển bền vững: IUCN hỗ trợ Holcim bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 15/2/2008, Holcim Việt Nam, thành viên của tập đoàn Holcim chuyên cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu thế giới và IUCN Việt Nam đã ký một thỏa thuận 5 năm. …  

15 Feb 2008 | News story

The IUCN team conducts a multi-stakeholder consultation to develop the integrated karst landscape management plan for Hon Chong area of Kien Giang province in the Mekong Delta.

Sustainable Development: IUCN Assists Holcim to Conserve Biodiversity

Holcim Viet Nam, an affiliate of a world-leading building materials supplier, Holcim Group and IUCN Viet Nam signed a five-year agreement on February 15, 2008. …  

15 Feb 2008 | News story

Sumatran Tiger with visible snare wounds,
Medan Zoo, North Sumatra, Indonesia

Body part by body part, Sumatran Tigers are being sold into extinction

Laws protecting the critically endangered Sumatran Tiger have failed to prevent tiger body parts being offered on open sale in Indonesia, according to a TRAFFIC report launched today. …  

13 Feb 2008 | International news release

Dimah visits IUCN HQ

Founder and Chairman of MJF Group (Dilmah Tea) visits IUCN Headquarters

On January 28, 2008 the Founder and Chairman of MJF Group of Companies (Dilmah Tea), Mr. Merrill J. Fernando, its Marketing Director, Mr. Dilhan Fernando and a team from Dilmah visited IUCN Headquarters in Gland, Switzerland. …  

28 Jan 2008 | News story